Лічильники

За сприяння Асоціації підприємств інформаційних технологій України створено веб-сайт Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій. Сайт створено для підтримки ініціативи низки організацій громадянського суспільства з метою доведенню до відома суспільства настанов кандидатам у Президенти України "Невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні", а також співпраці з уточненя і лобіювання цих настанов та моніторингу їх виконання. Адреса сайту:
http://ict-forum.org.ua

Наказ НБУ "Про впровадження Національної системи масових електронних платежівN 24-112/611-8439 від 19.10.99
м.Київ

Головам правлінь комерційних банків

Про впровадження Національної системи
масових електронних платежів


Національний банк України завершив розроблення Національної
системи масових електронних платежів, яка призначена для широкого
використання платіжних смарт-карток під час проведення
банківських операцій з рахунками фізичних та юридичних осіб і
проведення безготівкових операцій у сферах торгівлі та послуг.
Основним завданням, яке необхідно досягти впровадженням НСМЕП
в Україні, є залучення до банківської системи не менше 30-40%
коштів населення та юридичних осіб, що використовують у своєму
товарообігу готівку. Швидке досягнення цієї мети можливе лише при
виконанні ряду умов. Основні з них:
створення необхідної технічної інфраструктури в банках,
торгівлі та сфері послуг для швидкого та ефективного
обслуговування клієнтів з наданням банківських і торгових послуг;
використання, шляхом адаптації, уже створеної інфраструктури
для обслуговування карток міжнародних платіжних систем (VISA Int.
та EUROPEY Int.);
створення нормативної бази для підтримки безготівкового
обслуговуванню населення (впровадження змін та доповнень до
існуючих нормативних документів НБУ, ДПА, МЗЕЗторгу);
створення законодавчої бази, направленої в першу чергу на
посилення гарантій фізичним особам, суб'єктам торгівлі та сфери
послуг;
поступовий перехід до нарахування населенню заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших виплат на банківські рахунки;
впровадження для розрахунків між юридичними особами
високонадійної та ефективної форми безготівкових розрахунків за
допомогою електронних чеків;
державна підтримка впровадження НСМЕП шляхом пільгової
податкової та фінансової політики до банків, підприємств торгівлі
та сфери послуг, які впроваджуватимуть безготівкові розрахунки.
Переваги НСМЕП, що грунтується на смарт-карткових
технологіях, над технологіями із застосуванням магнітних карток,
полягають:
у високій захищеності від зловживання;
off-line технологіях для операцій отримання готівки, оплати
товарів і послуг, комунальних платежів;
широкій сфері застосування (в банках, торгівлі, сфері послуг,
на транспорті включаючи комунальний, в торговельних автоматах, в
таксофонах нарівні з таксофонними картками, для сплати комунальних
послуг, для електронної комерції через систему Інтернету, оплати
товарів і послуг юридичними особами і т. інше);
низьких експлуатаційних витратах та, відповідно, високій
економічній ефективності;
широких можливостях для банків, які можуть самостійно
впроваджувати види послуг своїм клієнтам, використовуючи
інфраструктуру НСМЕП та платіжні картки (бронювання чи замовлення
квитків у сфері транспорту, бронювання місць у готелі, введення
системи бонусів торговцями для своїх клієнтів, впровадження
електронних векселів для погашення заборгованості і т.п.).
НБУ уже розроблена технічна платформа цієї системи, створений
випробувальний стенд і уже проводиться впровадження пілотного
проекту. На етапі пілотного проекту будуть запроваджені два
платіжні інструменти - електронний гаманець та електронний чек.
Причому, електронний чек буде використовуватись як фізичними, так
і юридичними особами (корпоративна картка).
Робота цих інструментів базується на застосуванні найбільш
перспективних електронних пластикових карток (смарт-карток) і
технологіях, що не потребують оперативного зв'язку з банківським
рахунком під час виконання торгових операцій. Регіонами
впровадження пілотного проекту визначені Київський та Харківський.
У пілотному проекту приймають участь 7 комерційних банків цих
регіонів. Для управління системою пілотного проекту та обробки
транзакцій за платіжними картками НСМЕП впроваджуються два
процесингові центри - регіональний у Харківському обласному
управлінні НБУ та Головний в ЦРП НБУ. Функцію Розрахункового банку
НСМЕП буде виконувати НБУ (м.Київ).
В кількох банках уже впроваджені системи у тестовому режимі.
Планується, що у цьому році пілотний проект розпочне роботу у
режимі реальних операцій.
В наступному році планується завершення пілотного проекту та
поширення НСМЕП на інші регіони.
Планується, що членами НСМЕП стануть практично усі банки
України, які надають послуги фізичним особам.
Національний банк України звертається цим листом до
керівництва комерційних банків з метою координації технічної
політики по впровадженню автоматизованих систем з платіжними
картками. Аналіз результатів роботи кількох локальних карткових
платіжних систем, впроваджених банками України показав, що
практично жодна з них широко не застосовується у сферах торгівлі
та послуг. Ці системи розрізнені, побудовані на різних принципах
та стандартах. Жодному з банків не під силу створити широку
інфраструктуру для обслуговування платіжних карток в сферах
торгівлі та послуг. Тому ці системи малоефективні, а частіше
всього, збиткові і неперспективні. НБУ не може підтримувати такий
напрямок розвитку сфери банківського обслуговування населення.
Впровадження високозахищеної НСМЕП дозволить комерційним
банкам зменшити свої інвестиції в порівнянні з системами
аналогічного призначення, зменшити експлуатаційні витрати,
враховуючи державну підтримку створити широку мережу застосування
платіжних карток та, як наслідок, збільшити економічну
ефективність.
З метою запобігання невиправданих витрат та враховуючи
вищенаведене, прошу утриматись від впровадження локальних проектів
карткових платіжних систем, що не базуються на технології НСМЕП, а
уже впроваджені поширювати лише з урахуванням вимог цієї системи.

Голова В.А.Ющенко


« назад

ПОШУК

НАШИ КНИГИ


Наша адреса
04080, Київ, вул. Турівська, 31, офіс 1.
тел: (+38 044) 4287501, 4287511
© ІІС 1998-2009.
Усі права захищені.

розробка сайту