Лічильники

За сприяння Асоціації підприємств інформаційних технологій України створено веб-сайт Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій. Сайт створено для підтримки ініціативи низки організацій громадянського суспільства з метою доведенню до відома суспільства настанов кандидатам у Президенти України "Невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні", а також співпраці з уточненя і лобіювання цих настанов та моніторингу їх виконання. Адреса сайту:
http://ict-forum.org.ua

Інститут

Інститут інформаційного суспільства був створений у червні 2001 року. Головне завдання цього проекту — закладення основ для розвитку Інформаційного суспільства, основних його елементів — електронного уряду, електронної комерції, електронної демократії, електронних виборів тощо. Першими кроками має стати актуалізація цієї проблеми у суспільстві, створення передумов цифрової демократії.
Інститут також започаткував інформаційний проект “Українська мережа інформаційного суспільства” (www.e-ukraine.org.ua) — сайт, який акумулював наукові, технологічні розробки з проблем розвитку Інформаційного суспільства. Подібні веб-сайти створені у провідних країнах світу та у Росії.
Інститут проводить активну роботу з обміну інформацією та досвідом з аналогічними установами у країнах ближнього зарубіжжя. Входить до каталогу Електронна Європа (e-Europe).

Програма Інституту Інформаційного суспільства
Інститут “Інформаційне суспільство” створюється у відповідь на європейські та міжнародні ініціативи у сфері формування Глобального Інформаційного суспільства та заохочення створення національних сегментів цього суспільства та на виконання завдань, декларованих Паризьким меморандумом щодо розвитку Інформаційного суспільства.

Мета діяльності Інституту
Актуалізація проблем Інформаційного суспільства, запровадження інформатизації у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства. Соціальні проекти з впровадження інформаційних технологій бодай частково зменшать соціальну напруженість у суспільстві, пом’якшать існуючі конфлікти та попередять виникнення нових, найбільше захопивши основне протистояння в країні на сьогоднішній день: розрив “бідні-багаті” зменшиться за рахунок збільшення шансів та відповідного підвищення рівня життя саме бідних.

Засоби здійснення Мети Інституту
• Прикладні та теоретичні дослідження за темами:
o Філософське обґрунтування формування Інформаційного суспільства.
o Створення Інформаційне суспільства в Україні.
o Дослідження інформаційних ресурсів України.
o Виборча система за Інформаційного суспільства.
o Діяльність мас-медіа в Інформаційному суспільстві.
o Політична система за Інформаційного суспільства.
• Створення та регулярне оновлення веб-сторінки в мережі Інтернет.
• Укладання бібліотеки статей, книг та інформаційних матеріалів з проблем Інформаційного суспільства та інформаційно-телекомунікаційних технологій як з оригіналів англійською, французькою, російською та українською мовами, так і з перекладів на українську.
• Видання монографій з проблем Інформаційного суспільства.
• Видання щомісячних оглядів Інституту з проблем Інформаційного суспільства.
• Проведення круглих столів, семінарів з проблем Інформаційного суспільства.
• Співпраця з різного роду міжнародними організаціями, що опікуються проблемами Інформаційного суспільства.
• Співпраця з міжнародними донорськими організаціями.
• Проведення рейтингів, опитувань, соціологічних досліджень та моніторингів.
• Проведення регулярної роботи з представниками ЗМІ, що працюють у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій.
• Систематизація та аналіз Програм інформатизації країн світу, вироблення рекомендацій для української інформаційно-телекомунікаційної галузі на основі цього аналізу.
• Розроблення теоретичного підґрунтя та прикладних рекомендацій щодо екологічного аспекту застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій та екологічності принципів Інформаційного суспільства.
• Розробка та реалізація спільно з міжнародними, європейськими та вітчизняними офіційними та громадськими структурами прикладних проектів загально-соціального спрямування на державному, регіональному та міському рівнях, зокрема: освітянських, просвітницьких, навчальних, інноваційних, виховних, правничих, законодавчих, економічних, культурних, мистецьких, наукових, літературних.

Коротка історія діяльності Інституту
Інститут Інформаційного Суспільства став видавцем цілої низки досліджень з актуальних питань розвитку інформаційного суспільства, електронного уряду, сучасної політичної, соціальної та екологічної ситуації. Зокрема, під егідою Інституту, його авторами було здійснено видання: “E-Ukraine. Інформаційне суспільство в Україні: бути чи не бути” (2001 р.), “Електронний уряд” (2002 р.), “Зелена Україна” (2001 р.), “Демографічна криза в Україні” (2002 р.), “Стан світу 2001” (2002 р.), «Судный век: информатизация, глобализация, терроризм и ближайшее будущее человечества» (2004 р.) тощо.
З жовтня 2002 року, за ініціативи Інституту та Фонду “Інформаційне Суспільство України”, започаткований Форум громадських організацій, що працюють у сфері інформаційних технологій, мета якого — підвищення ролі громадського сектору у розробці та реалізації профільних державних програм з розвитку сфери інформаційних технологій. Це була перша спроба підвищення ролі громадськості у процесі актуалізації проблематики впровадження елементів Інформаційного суспільства.
Колектив Інституту взяв досить активну участь у підготовці української делегації до роботи на першому етапі Всесвітнього Самміту з питань Інформаційного Суспільства, який проходив 9-12 грудня 2003 р. у Женеві. Зокрема активну участь Інститут взяв у роботі Бішкексько-московської (вересень-жовтень 2002 р.) та Бухарестської конференцій (листопад 2002 р.).
Інститут Інформаційного Суспільства проводить досить активну науково-дослідну роботу. Спільно з нашими колегами, було зорганізовано цілу низку науково-практичних семінарів, досліджень, конференцій. Зокрема, 25 лютого 2004 року було проведено Міжнародну Конференцію “Інформаційне Суспільство в Україні: проблеми та перспективи розвитку”. 10-11 червня 2003 року спільно з представництвами компанії “Теленор” в Україні, Світового банку, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Антимонопольним комітетом України, Міжнародним Фондом “Відродження” була проведена Міжнародна Конференція “Особливості регуляторної реформи у галузі зв‘язку України”. У силу ефективності Конференції ініціатива з обговорення регуляторної реформи у сфері телекомунікацій отримала своє продовження. З грудня 2003 по березень 2004 рік започаткована спільна програма діяльності з представництвом компанії “Теленор” в Україні та представництвом Світового банку спрямована на забезпечення нормативного супроводу діяльності регуляторного органу у галузі телекомунікацій, створена експертна група, до складу якої входять іноземні та вітчизняні фахівці, представники регуляторних органів та провідних телекомунікаційних компаній Європи, державні та громадські діячі, підприємці.
Експерти ІІС працювали над оптимізацією та удосконаленням нормативної бази розвитку ІКТ. Мова іде про зміни до законопроектів «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс» та інш.
Протягом 2006-2008 років Інститут Інформаційного суспільства спільно з компанією Майкрософт Україна реалізовували низку освітніх проектів. Зокрема, спільно з Державним центром зайнятості та низкою регіональних партнерів НУО Інститутом та компанією Макйрософт Україна був реалізований проект «Інформаційні технології для соціальної реабілітації», який поширювався в цілому на 5 областей.
Також Інститут є учасником Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті, яка реалізує Програму «Безпека дітей в Інтернеті» www.onlandia.org.ua.
Інститут проводить досить активну співпрацю з цілою низкою міжнародних організацій, працює з іноземними колегами з країн Балтії, Польщі, Росії, Скандинавії тощо.

Керівництво Інституту
• Балан Наталія – Директор balan@e-ukraine.org.ua
• Павловський Ярослав – заступник Директора pavlovsky@e-ukraine.org.ua
• Рудич Галина – заступник Директора rudich@e-ukraine.org.ua
• Немченко Ольга – помічник Директора info@e-ukraine.org.ua
• Ткаченко Володимир – веб-адміністратор проекту tkachenko@e-ukraine.org.ua

Координати Інституту:
04080, Київ, вул. Турівська, 31, офіс 1.
+380 44 4287501; 4287511; 4287521; 4287541
www.e-ukraine.org.ua
info@e-ukraine.org.ua
ПОШУК

НАШИ КНИГИ


Наша адреса
04080, Київ, вул. Турівська, 31, офіс 1.
тел: (+38 044) 4287501, 4287511
© ІІС 1998-2009.
Усі права захищені.

розробка сайту